Kognitiv terapi Kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær terapiform, med gode verktøy man kan lære seg for å få en bedre psykisk helse. Det er gjort mye forskning på denne terapiformen, som dokumenterer at den har god effekt på mange ulike psykiske og fysiske lidelser. Det er en populær og etterspurt behandlingsform, og den passer for alle aldre.

Kognitiv terapi hjelper pasienten til å mestre sine problemer ved å kartlegge uhensiktsmessige tankemønstre og adferd. Det gis forklaringer rundt sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger.

Hvis det ikke hadde skjedd en tolkning mellom en hendelse og en reaksjon, ville alle reagert likt. Tolkningen avhenger av tidligere erfaringer og forventninger man har til situasjonen.

Et viktig mål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli i stand til å være sin egen terapeut ved å gi seg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst. 

Det vi tenker påvirker hva vi føler. Vår forståelse av en situasjon vil kunne bestemme hva vi føler og hvordan vi oppfatter andre mennesker rundt oss. Det er ikke alltid et mål å tenke mer positivt, men heller mer realistisk og hensiktsmessig. 

Hvem passer det for?


Kognitiv terapi passer for de fleste med psykiske lidelser. Jeg har god erfaring i behandling av 

  • Depresjon
  • Sosial angst
  • Generell angst
  • Søvnvansker
  • Utmattelse
  • Lav selvfølelse
  • Grubling og bekymring
  • Sorg